KLEIN BEGIN GRABOUW BICYCLE HANDOVER – OCTOBER 2017